Բառարան ՆՈՐ Ուղղագրիչներ ՆՈՐ Տառատեսակներ Մեր մասին Հայերէն
Nayiri Հայերէն ուղղագրիչներ
 Google Chrome-ի Հայերէն Ուղղագրիչ — Կազմաձեւման ուղեցոյց

Կարգաւորման բացատրութեան համար, տեսնել անգլերէնով գրուած Կազմաձեւման ուղեցոյցը՝ Armenian Spellchecker for Google Chrome — Config Guide։