Nayiri Նայիրի ծրագրին մասին
 Նայիրի ելեկտրոնային բառարաններու գրադարան
«Նայիրի» կայքը հայերէնի ելեկտրոնային բառարաններու գրադարան է։ Կայքը իր սկիզբը ունի արեւմտահայերէնի ելեկտրոնային բառարանով, որ ունի ամբողջական ուղղագրութիւն սրբագրիչ եւ արմատ-վերլուծիչ։

Տարիներու ընթացքին կայքը հետզհետէ զարգացաւ եւ այժմ նաեւ կ՚ընդգրկէ արեւելահայերէն ինչպէս նաեւ երկլեզու հայերէն բառարաններ։

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ՍՐԲԱԳՐԻՉ

Երբ հայերէն բառ մը սխալ գրէք, Նայիրին կը ներկայացնէ մօտաւոր ճիշդ բառ մը։ Եթէ չգտաւ՝ ան գոնէ կ՚առաջարկէ նմանաձայն բառ մը կամ խումբ մը բառեր։ Օրինակի համար՝ եթէ փնտռէք «թրջուն», Նայիրին կ՚առաջարկէ «թռչուն» բառը։ («Թրջուն» եւ «թռչուն» նոյն ձեւով կը հնչուին արեւմտահայերէնի մէջ։)

Նաեւ՝ երբ կարելի է, Նայիրին կ՚առաջարկէ տուեալ բառին համանուններ։ Օրինակի համար՝ եթէ փնտռէք «դար», Նայիրին կ՚առաջարկէ «թար», «տար» եւ «տառ» բառերը (վերջին երկուքը գրաբարի եւ արեւելահայերէնի մէջ համանուններ են)։

ԱՐՄԱՏ-ՎԵՐԼՈՒԾԻՉ

Նայիրին տուեալ բառը կրնայ վերլուծել իր կանոնաւոր ձեւին։ Ան հոլովուած գոյականը կը վերլուծէ իր ուղղական ձեւին եւ խոնարհուած բայը իր աներեւոյթ եղանակին։ Օրինակի համար՝ եթէ փնտռէք «կատուներուս» գոյականը, Նայիրին կը գտնայ «կատու» բառը, որ կանոնակ ձեւն է այս բառին։ Նաեւ՝ եթէ փնտռէք «կարդացինք» բայը, Նայիրին կը գտնայ իր աներեւոյթ եղանակը - «կարդալ»։

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՍՏԵՂՆԱՇԱՐ

Հայերէն այբուբենի ստեղնաշար մը մաս կը կազմէ Նայիրիի գործածական միջերեսին (user interface)։ Հետեւաբար՝ երբ օրինակի համար ճնշէք լատիներէն «a» տառը՝ կը ստանաք հայերէն «ա» գիրը։ Այս ստեղնաշարը նմանօրինակ է արեւմտահայերէնի ստեղնաշարին որ մաս կը կազմէ «Microsoft Windows», «Mac OS X», եւ «Linux» համակարգերուն։

Արեւմտահայերէն (չընտրովի)

Արեւելահայերէն

Ձայնական հայերէն

Մեքենագիր հայերէն