Բառարան ՆՈՐ Ուղղագրիչներ ՆՈՐ Տառատեսակներ Մեր մասին Հայերէն
Nayiri Հայերէն ուղղագրիչներ
 Google Chrome-ի Հայերէն Ուղղագրիչ — Գործածութեան ուղեցոյց

Գործածելու բացատրութեանց համար, տեսնել անգլերէնով գրուած Գործածութեան ուղեցոյցը՝ Armenian Spellchecker for Google Chrome — User Guide։