Nayiri Հայերէն ուղղագրիչներ
 HySpell Հայերէն ուղղագրիչներ

HySpell-ը հայերէնի անվճար եւ ընդարձակ ուղղագրիչ է՝ արդի հայերէնի բոլոր գրաւոր տարբերակներուն համար ― թէ՛ արեւմտահայերէն եւ թէ՛ արեւելահայերէն. թէ՛ դասական եւ թէ՛ արդի ուղղագրութիւն։

Ներկայ պահին այն կը տեղադրուի հետեւեալ սեղանադիր համակարգիչներու համար նախատեսուած ծրագրերուն մէջ ― Microsoft Office (Windows-ի համար), LibreOffice գրասենեակային ամբողջական ծրագիրը (office suite), Firefox ու Google Chrome համացանցի զննարկիչները (web browsers) եւ Thunderbird ել-նամակի ծրագիրը.


Ընդարձակ բառապաշար

Աւելի քան 150,000 բառոյթ (lexeme) եւ հինգ միլիոն բառաձեւ կը ներառեն հայերէն բառապաշարի գրեթէ ամբողջ ծաւալը։


Արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն

Կ՚ընդգրկէ թէ՛ արեւելահայերէնի, թէ՛ ալ արեւմտահայերէնի ձեւաբանական կանոնները։

Ինչպէս ալ գրես՝ «Ես սիրում եմ» թէ «ես կը սիրեմ», կամ «Երեւանում» թէ «Երեւանի մէջ», HySpell երկուքն ալ պիտի հասկնայ։Դասական ուղղագրութեան աշխատակերպ

Արդի ուղղագրութեան աշխատակերպ

Դասական եւ արդի ուղղագրութիւն

Թէ՛ դասական եւ թէ՛ արդի ուղղագրութեան կանոնները ներառուած են։ (Որեւէ պահին միայն մէկ ուղղագրութիւնով կարելի է գործել՝ ըստ ձեր կարգաւորման։)

Հայերէնի դասական (կամ աւանդական) ուղղագրութիւնը այժմ հիմնականում կիրառուած է արեւմտահայերու, իրանահայերու եւ Հայաստանէն ներս որոշ շրջանակներու կողմէ (օրինակ՝ հայ առաքելական եկեղեցիին կողմէ)։ Մինչեւ 1920-ական թուականները լոյս տեսած ամբողջ հայ գրականութիւնը (արեւելահայերէնը ներառեալ), դասական ուղղագրութիւնով գրուած է։

Հայերէնի արդի (կամ «նոր» կամ «սովետական») ուղղագրութիւնը ստեղծուած է Սովետական Հայաստանի օրօք՝ 1920-ական թուականներէն սկսեալ եւ այսօր ամենատարածուած ուղղագրութիւնն է Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ։


Ընդլայնելի բառապաշար

Մէկ-երկու կտտոցով (click-ով) կարելի է չճանաչուած բառ մը աւելցնել բառապաշարին։


Microsoft Office-ի տարբերակ

HySpell for Microsoft Office ծրագրին միջոցաւ կարելի է Microsoft Word-ի փաստաթուղթերու եւ Microsoft Outlook-ի ել-նամակներու հայերէնի ուղղագրութիւնը ստուգել։


LibreOffice-ի տարբերակ

HySpell for LibreOffice ծրագիրը տեղադրելով՝ կարելի կը դառնայ հայերէնի ուղղագրութիւն ստուգել LibreOffice-ի բոլոր ծրագիրներուն մէջ, ներառեալ Writer բառամշակը (word processor), Calc հաշուաթերթը (spreadhseet) եւ Impress ներկայացման ծրագիրը (presentation program).


Firefox-ի տարբերակ

HySpell for Firefox ծրագիրը տեղադրելով՝ կարելի կը դառնայ որեւէ համացանցի կայքի մէջ հայերէն գրութեանդ ուղղագրութիւնը ստուգել։

Օրինակի համար՝ հայերէնի ուղղագրութիւնդ կրնաս ստուգել երբ Facebook-ի պատգամ մը կը գրես, երբ Gmailի՝ Yahoo-ի կամ Outlook.com-ի ել-նամակ մը կը շարադրես, կամ երբ Wikipedia-ի յօդուած մը կը խմբագրես.


Thunderbird-ի տարբերակ

HySpell for Thunderbird ծրագիրը տեղադրելով՝ կարելի կը դառնայ հայերէն ել-նամակներուդ ուղղագրութիւնը ստուգել։

Հնարաւոր է Thunderbird-ը կարգաւորել որպէսզի Gmail-ի, Yahoo!-ի, եւ որեւէ այլ ել-նամակ ծառայութեան նամակներդ ստանաս ու շարադրես Thunderbird-ով։


Google Chrome-ի տարբերակ

2019 թուականի Յունիս ամիսէն ի վեր, Google Chrome-ի մէջ նախապէս տեղադրուած է HySpell հայերէն ուղղագրիչը։ Անոր օգնութեամբ կրնաս ուղղագրութիւնդ ճշդել երբ որ հայերէն կը գրես որեւէ համացանցի էջէ ներս։