Nayiri  Imaged Book Browser

Հայ Բարբառագիտութիւն

Հրաչեայ Աճառեան։ Լազարեան Ճեմարան Արեւելեան Լեզուաց, Մոսկուա―Նոր-Նախիջեւան, 1911։
Այս պատկերահանուած գիրքը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

ԷՋ 28 / 327

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Տպագիր Էջ 10


← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Հայ Բարբառագիտութիւն։ Հրաչեայ Աճառեան։ Լազարեան Ճեմարան Արեւելեան Լեզուաց, Մոսկուա―Նոր-Նախիջեւան, 1911։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։