Nayiri  Imaged Book Browser

Հայ Բարբառագիտութիւն

Հրաչեայ Աճառեան։ Լազարեան Ճեմարան Արեւելեան Լեզուաց, Մոսկուա―Նոր-Նախիջեւան, 1911։
Այս պատկերահանուած գիրքը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 327

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Գիրքի կողքը
1
Տիտղոսաթերթ
5
Отъ редакціи.
7
Оглавленіе.
11
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
13
ՄԿՐՏԻՉ ԷՄԻՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
17
ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ
19
1. Հայ բարբառագիտութեան պատմութիւնը
19
2. Բարբառագիտական ուսումնասիրութեանց թերութիւնները
22
3. Ծրագիր բարբառագիտական ուսումնասիրութեանց
23
4. Գիտական այբուբեն
24
5. Բարբառներն ուսումնասիրելու եղանակները
29
6. Ներկայ աշխատութեան կազմութիւնը
30
7. Նոր հայերէնի տարբերութիւնները հին հայերէնէն
32
Ա. Ձայնական տարբերութիւններ
33
Բ. Բառական տարբերութիւններ
36
Գ. Ձեւախօսական տարբերութիւններ
38
Դ. Համաձայնական տարբերութիւններ
41
1. ՀԱՅՈՑ ԲՆԱԿԱԾ ՏԵՂԵՐԸ
43
2. ՕՏԱՐԱԽՕՍ ՀԱՅԵՐԸ
48
3. ՀԱՅԵՐԷՆ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐՈՒ ԵՐԵՔ ՃԻՒՂԵՐԸ
52
Ա. ՈՒՄ ՃԻՒՂ
54
1. ԵՐԵՒԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
55
ՆՄՈՅՇՆԵՐ
65
1. Երեւանի բարբառով
65
2. Նոր-Բայազէտի ենթաբարբառով
66
3. Աստապատի ենթաբարբառով
66
4. Թաւրիզի ենթաբարբառով
67
5. Լօռիի գաւառականով
68
2. ԹԻՖԼԻՍԻ ԲԱՐԲԱՌ
70
ՆՄՈՅՇՆԵՐ Թիֆլիսի բարբառով
76
1,  2
3. ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌ
79
ՆՄՈՅՇՆԵՐ
90
1. Ղարաբաղի բարբառով
90
2. Ղարադաղի ենթաբարբառով
90
3. Ղազախի ենթաբարբառով
91
4. Գանձակի ենթաբարբառով
92
5. Զանգեզուրի ենթաբարբառով
93
4. ՇԱՄԱԽԻԻ ԲԱՐԲԱՌ
94
ՆՄՈՅՇ Շամախիի բարբառով
98
5. ԱՍՏՐԱԽԱՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
100
ՆՄՈՅՇ Աստրախանի բարբառով
102
6. ՋՈՒՂԱՅԻ ԲԱՐԲԱՌ
105
ՆՄՈՅՇ Ջուղայի բարբառով
108
7. ԱԳՈՒԼԻՍԻ ԲԱՐԲԱՌ
110
Բ. ԿԸ ՃԻՒՂ
121
1. ԿԱՐՆՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
122
2. ՄՇՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
134
3. ՎԱՆԱՅ ԲԱՐԲԱՌ
158
4. ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԲԱՐԲԱՌ
177
5. ԽԱՐԲԵՐԴ-ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԲԱՐԲԱՌ
185
6. ՇԱՊԻՆ-ԳԱՐԱՀԻՍԱՐԻ ԲԱՐԲԱՌ
192
7. ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
196
8. ՀԱՄՇԷՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
202
9. ՄԱԼԱԹԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
214
10. ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
217
11. ՍԻՒՐԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
230
12. ԱՐԱԲԿԻՐԻ ԲԱՐԲԱՌ
233
13. ԱԿՆԱՅ ԲԱՐԲԱՌ
240
14. ՍԵԲԱՍՏԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
243
15. ԵՒԴՈԿԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
250
16. ԶՄԻՒՌՆԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
257
17. ՆԻԿՈՄԻԴԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
259
18. ՊՕԼՍՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
267
19. ՌՈՏՈՍԹՈՅԻ ԲԱՐԲԱՌ
276
20. ԽՐԻՄԻ ԲԱՐԲԱՌ
281
21. ԱՒՍՏՐՕ-ՀՈՒՆԳԱՐԻՈՅ ԲԱՐԲԱՌ
288
Գ. ԵԼ ՃԻՒՂ
298
1. ՄԱՐԱՂԱՅԻ ԲԱՐԲԱՌ
299
2. ԽՈՅԻ ԲԱՐԲԱՌ
306
3. ԱՐԹՎԻՆԻ ԲԱՐԲԱՌ
309
ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ
311
ՀԱՅԱԲՆԱԿ ՎԱՅՐԵՐՈՒ ԵՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԱԾ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅԲՈՒԲԵՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿԸ.
312
ՑԱՆԿ
322
ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ ԵՒ ՅԱՒԵԼԼԻՔ
324
ՀԱՅՈՑ ԽՕՍԱԾ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒ ԵՒ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐՈՒ ՔԱՐՏԷՍ
325
Գիրքի ետեւի կողքը - «ԷՄԻՆԵԱՆ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ»-ի հատորներու ցանկը
326
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Հայ Բարբառագիտութիւն։ Հրաչեայ Աճառեան։ Լազարեան Ճեմարան Արեւելեան Լեզուաց, Մոսկուա―Նոր-Նախիջեւան, 1911։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։