Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "կը" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

ԿԸ Բայակերտ մասնիկ, որ առաջ է եկել «կայ ու» բառերի կրճատումից (կայ ու խօսի-կու խօսի-կը խօսի-կխօսի) և գործ է ածվում 1. Արևմտահայ լեզւում՝ սահմներկան և անցեալ անկատարը կազմելիսկխօսիմ, կխօսէի։ 2. Երկու լեզուներում էլ՝ սահմապառնին կազմելիս։ 3. Ստորադաս. ապառնի եւ անց. անկատար կազմելիս։

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1067 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Benzer kelimeler
քը