Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "դառնում" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

դառն ածական Լեղի, անախորժ, կծու, տաժանելի:
դառնութիւն գոյական Լեղիութիւն, մաղձ, նեղութիւն, զայրոյթ:
դառնալ չէզոք բայ Նոյն կէտին գալ * նոյն կէտին վրայ շրջիլ, թաւալիլ * բնոյթ փոխել, կերպարանիլ, ըլլալ:
դառնանալ չէզոք բայ Սաստիկ վշտանալ, թթուիլ, լեղի համ ունենալ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 92։


Benzer kelimeler
դառնովն
դառնուն
դարնովն
դարնում
դարնուն
թառնովն
թառնում
թառնուն
թարմովն
թարմում
թարմուն
տառնովն
տառնում
տառնուն
տարմովն
տարմում
տարմուն
տարնովն
տարնում
տարնուն