Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "վրան" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

վրան գոյական Կտաւէ լարուած բնակարան, տաղաւար * ականջի արտաքին մասը:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 444։


ՎՐԱՆ գոյական տաղաւար։

PHRASES
վկայութեան վրան խորան։
արքունի վրան մաշկաւարզան։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 480 View page image
Yeni!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՎՐԱՆ ի (աց) գ.

ՎՐԱՆ գ. ած.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2120 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Benzer kelimeler
ուրամ
ուրան
վրայն