Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "կենդանի" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

կենդանի ածական Ողջ, ապրող, շարժուն, վառվռուն:
կենդանի գոյական Անասուն, շնչաւոր:
կենդանութիւն գոյական Ողջութիւն, կեանք * շարժում, եռուզեռ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 211։


ԿԵՆԴԱՆԻ ածական
1. ողջ, ապրող, խօսուն, կենսունակ, առողջ։
2. (տիպար պատկեր՝) հարազատ, իսկական, բուն։
3. Տե՛ս տակը։

PHRASES
կենդանի արծաթ սնդիկ։

ԿԵՆԴԱՆԻ գոյական
1. անասուն, անբան, չորքոտանի, գրաստ։
2. (ջուր՝) վազուն, գնայուն։
3. Տե՛ս վրան։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 233 View page image
Yeni!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԿԵՆԴԱՆԻ (նւոյ, եաց), նիի կմ նու ած. գ. մկ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1058 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Benzer kelimeler
կենդանիէ