Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "թառ" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

թառ գոյական Հաւու, թռչունի հանգչելու կայան * նուագարան:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 136։


ԹԱՌ գոյական դադար (հաւերու՝ թռչուններու

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 144 View page image
Yeni!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԹԱՌ գ.

ԹԱՌ գ.

ԹԱՌ գ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 718 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Benzer kelimeler
դար
թար
տառ
տար