Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "այդ" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

այդ ածական Ատիկա:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 17։


ԱՅԴ Տե՛ս Այս

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 98 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

ԱՅՍ, ԱՅԴ, ԱՅՆ (այսր, այսմ, այսու, յայսմանէ, այսք, այսց, կմ այսորիկ, այսմիկ, այսուիկ, այսոքիկ, զայսոսիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք, նոյնպէս և այդր, այնր․․․ այդմիկ, այնմիկ․․․) Ցուց. դեր.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 103 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Benzer kelimeler
ահդ
այտ