Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "letter" также в следующих словарях

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

letter
գոյական նամակ, գիր, տառ. թուղթ։ Վարձու տուող. խափանող։
ներգործական բայ Գրատպել, գրանշել։

PHRASES
dead letter անտէր նամակ։
registered letter ապահովագրեալ նամակ։
an encyclical letter շրջաբերական նամակ։

Источник: Месроб Г. Куюмджян, Общий англо-армянский словарь. Бейрут: Г. Донигуян и братья (1981): стр. 779 View page image
Спонсором этого электронного словаря является Амазгаин Армянская Образовательная и Культурная Ассоциация.