Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "շատ" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

շատ ածական, մակբայ Բազմաթիւ, չափազանց, առատ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 348։


ՇԱՏ ածական, մակբայ
1. առատ, ճոխ։
2. բազմաթիւ։
3. խիստ, մեծապէս, պինդ։

PHRASES
խիստ շատ չափազանց։
շատ մը, խել մը կարգ մը։

Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 375 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


ՇԱՏ ի (ից) ած. մկ. գ.

ՇԱՏ ած.

ՇԱՏ դրվում էր անձերի անուններից յետոյ՝ տեղերի անունները կազմելու համար, օր. Երուանդաշատ, Վարդանաշատ, Արտաշատ, Զարիշատ եւն

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 1650 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.