Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "հաւասար" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

հաւասար ածական Նոյն աստիճանի * համաչափ, համարժէք:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 246։


ՀԱՒԱՍԱՐ ածական
1. համանման, միօրինակ։
2. համազօր, համարժէք։
3. համաչափ։

PHRASES
հաւասարը նման, ընկեր, զուգակից, հաւասարակից։
հարթ հաւասար շիտակ, տափարակ, միահարթ, հարթածաւալ։
թիւով հաւասար հաւասարաթիւ։
պատուով հաւասար Տե՛ս հաւասարապատիւ։

Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 282 View page image
Новинка
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՀԱՒԱՍԱՐ ի (աց) ած. մկ. գ.

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 1228 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.