Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "կը" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

ԿԸ Բայակերտ մասնիկ, որ առաջ է եկել «կայ ու» բառերի կրճատումից (կայ ու խօսի-կու խօսի-կը խօսի-կխօսի) և գործ է ածվում 1. Արևմտահայ լեզւում՝ սահմներկան և անցեալ անկատարը կազմելիսկխօսիմ, կխօսէի։ 2. Երկու լեզուներում էլ՝ սահմապառնին կազմելիս։ 3. Ստորադաս. ապառնի եւ անց. անկատար կազմելիս։

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 1067 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


Похожие слова
քը