Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "կենդանի" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

կենդանի ածական Ողջ, ապրող, շարժուն, վառվռուն:
կենդանի գոյական Անասուն, շնչաւոր:
կենդանութիւն գոյական Ողջութիւն, կեանք * շարժում, եռուզեռ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 211։


ԿԵՆԴԱՆԻ ածական
1. ողջ, ապրող, խօսուն, կենսունակ, առողջ։
2. (տիպար պատկեր՝) հարազատ, իսկական, բուն։
3. Տե՛ս տակը։

PHRASES
կենդանի արծաթ սնդիկ։

ԿԵՆԴԱՆԻ գոյական
1. անասուն, անբան, չորքոտանի, գրաստ։
2. (ջուր՝) վազուն, գնայուն։
3. Տե՛ս վրան։

Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 233 View page image
Новинка
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԿԵՆԴԱՆԻ (նւոյ, եաց), նիի կմ նու ած. գ. մկ.

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 1058 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


Похожие слова
կենդանիէ