Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "կատու" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

կատու գոյական Ընտանի կենդանի, փիսիկ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 206։


ԿԱՏՈՒ գոյական կուզ։

PHRASES
սեւ կատու գժտութիւն։

Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 226 View page image
Новинка
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԿԱՏՈՒ (ուի, աց կմ ուոյ), ուի, ուներ, + կաուըներ գ.

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 1034 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


Похожие слова
գայտու
կաթով
կաթու
կայթու