Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "տաք" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

տաք ածական Ջերմ, կրակոտ:
տաք գոյական Տաքութիւն, տօթ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 452։տալ ներգործական բայ Փոխանցել, շնորհել, յանձնել, արտադրել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 445։


ՏԱՔ ածական, գոյական
    1. ջերմ։
    2. տաքութիւն, ջերմութիւն։

Phrases
սաստիկ տաք շոգ, տապ, գոլ։

Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 492 View page image
Новинка
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՏԱՔ ի (ից) ածական գոյական մակբայ

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 2156 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


Похожие слова
թագ
թակ
թաք
տակ