Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "կանչել" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

կանչել ներգործական բայ Կոչել, անունը տալ * հրաւիրել * ձայնել, երգել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 202։


ԿԱՆՉԵԼ ներգործական բայ
1. ճչել, կոչել, ձայնել, աղաղակել, պոռալ, գոչել։
2. (սեղանի՝ ժողովի՝) հրաւիրել։
3. (բժիշկ՝) բերել։
4. (գող՝ խենթ՝) կոչել, անուանել։
5. (ոգի՝ յիշատակ՝) ոգեկոչել։

Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 221 View page image
Новинка
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԿԱՆՉԵԼ եցի նբ.

ԿԱՆՉԵԼ (կա-նը) Տե՛ս Կանաչել

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 1020 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


Похожие слова
գանչել