Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Орфографический словарь армянского языка
 Словарь Результаты 
Найти слово "B" также в следующих словарях

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

  • Անձնանուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան] (1984)
  • Names of Men - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն] (1868)
  • Names of Women - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն] (1868)
  • Names of Persons - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ] (1843)

Place names

Plant names

  • English Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան] (1981)

Specialized

Abbreviations


Источник: Месроб Г. Куюмджян, Общий англо-армянский словарь. Бейрут: Г. Донигуян и братья (1981): стр. 105
Спонсором этого электронного словаря является Амазгаин Армянская Образовательная и Культурная Ассоциация.