Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
 Բառարան Արդիւնքներ 
Փնտռել «հանել» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

Յապաւումներու


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 240։


ՀԱՆԵԼ
ներգործական բայ
    1. (դուրս՝) բերել. տանիլ։
    2. (փուշ՝ ջուր՝ ակռայ՝) քաշել։
    3. (հանելուկը՝) առեղծել, լուծել։
    4. (սխալներ՝) գտնել։
    5. (բիծերը՝) ջնջել։
    6. (մորթը՝) քերթել։
    7. (ճամբան՝) գտնել։
    8. (ճամբան տեղ մը՝) տանիլ, առաջնորդել։
    9. (թիւ մը ուրիշ թիւէ մը՝) պակսեցնել, զեղչել։
    10. (շաբաթը՝ ամիսը՝) անցնիլ։
    11. (վրէժ՝) լուծել։
    12. (զօրք՝) հաւաքել։
    13. (թշնամիին դէմ բանակ՝) ճակատեցնել։
    14. (նորութիւն մը՝) հնարել, ստեղծել։
    15. (պատճէններ՝) գրել, բազմագրել. տպել. պատրաստել։
    16. (օրէնք՝) հաստատել, հրամանագրել։
    17. (կռիւ՝) յարուցանել, ծագեցնել։
    18. (իրարու դէմ՝) գրգռել, լարել, լեցնել։
    19. (ծախքերը՝) գոցել, հաւասարակշռել։
    20. (պտուղներ՝ աշակերտներ՝) հասցնել։
    21. (լաթերը չուանը՝) կախել, փռել։
    22. (սիրտը դող՝) յուզել, վախցնել, խռովել, վրդովել։
    23. (գահի վրայ՝) բարձրացնել, նստեցնել, բազմացնել։
    24. (նիւթէ մը իւղ՝) մզել։
    25. (անցագիր՝) պատրսատել։
    26. (հաւը ձագեր՝) թխսել։
    27. (հաց՝) ճարել, շահիլ, վաստկիլ։
    28. (հիւրերուն բան մը՝) մատուցանել, հրամցնել։
    29. (կտորէ մը այսքան բաժին՝ հագուստ՝) բաւեցնել։
    30. (ընդունարանէ մը օդը՝ գինին՝) պարպել։
    31. (աչքը՝) պայթեցնել։
    32. (վճիռ՝) տալ, արձակել, վճռել։
    33. (կրակ ու բոց՝) ժայթքել։
    34. (ճիչ մը՝) արձակել։
    35. (ծառան տունէն՝) ճամբել, հեռացնել։
    36. (դժուարութիւն՝ արգելք՝) յարուցանել։
    37. (արիւն՝) առնել։
    38. (պատ մը՝) բարձրացնել։
    39. (վնասը՝) փոխարինել։
    40. (նաւը բերած ապրանքները՝) պարպել, թափել։
    41. (մէկուն սուտը՝) բռնել։
    42. (հպատակութենէ՝) զրկել։
    43. (նիւթի մը իսկութիւնը՝ ոգին՝) թորել։

Դարձուածքներ


Աղբիւր՝ Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): էջ 271 View page image
ՆՈՐ
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Աղբիւր՝ Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): էջ 273 View page image
ՆՈՐ
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1197 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1494 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1198 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։