Բառարան ՆՈՐ Ուղղագրիչներ ՆՈՐ Տառատեսակներ Մեր մասին Հայերէն
Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
Nayiri
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
Հայերէն | Հայ-Անգլերէն | Անգլերէն-Հայ | Հայ-Ֆրանսերէն | Ֆրանսերէն-Հայ

 Բառարան Արդիւնքներ 

Փնտռել «անցընել» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

Յապաւումներու

անցընել ներգործական բայ Մտցնել, փոխադրել * ժամանցել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 32։


ԱՆՑԸՆԵԼ ներգործական բայ
1. (տեղ մը՝) ըլլալ, գտնուիլ։
2. (մէկ կողմէն միւսը՝) փոխադրել։
3. (կեղծ դրամ՝) քշել։
4. (ծարաւը՝) մարել։
5. (ժամանակը զուր տեղը՝) վատնել, սպաննել։
6. (օտար դրամ կոկորդը՝) ուտել, գողնալ, շմշկել։

PHRASES
վրան անցընել հագուիլ։
աչքէ անցընել քննել, նայիլ. այցելել։
մտքէ անցընել մտաբերել։
ձեռք անցընել գտնել։
չափը անցընել չափազանցել։
քամոցէ անցընել քամել, պարզել։
շամփուրի անցընել շամփրել։
լաւ օրեր անցընել ապրիլ, վայելել։
զաւակ անցընել վիժել։
անիւին երկաթ շրջանակ անցընել մարնել։

Աղբիւր՝ Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): էջ 33 View page image
ՆՈՐ
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։


ԱՆՑԸՆԵԼ անցուցի, անցո՛ւր կմ անցո՛ւ (անցուցանել-անցուցնել-անցունել-անցընել) անց. ձև Անցնել'ի, Տե՛ս Անց կացնել

ԱՆՑՆԵԼ (անց-նել), ցայ, ցի՛ր չբ. նբ.

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 208 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։