Wörterbuch Neu! Schriftarten Über uns Deutsch
Armenische Rechtschreibprüfung
Erhalten HySpell
Nayiri
Armenisches Wörterbuch mit Rechtschreibung
Armenisch | Armenisch-Englisch | Englisch-Armenisch | Armenisch-Französisch | Französisch-Armenisch

 Wörterbuch Ergebnisse 

Auch für das Wort "տար" Suche in diesen Wörterbüchern:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

տար ածական Օտար, հեռու:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 448։տալ ներգործական բայ Փոխանցել, շնորհել, յանձնել, արտադրել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 445։


ՏԱՐ ածական հեռու, հեռաւոր, օտար։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 488 View page image
Neu!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՏԱՐ գ. Բ. արմ. եւ եզ. հրամ. Տանել՚ի

ՏԱՐ ած.

ՏԱՐ մասնիկ, որով կազմված են բազմաթիւ բաղադրեալ բառեր, որոնց մէջ մասնիկն ունի հեռու, զատ, բացի, արտաքոյ ևն նշանակութիւններ։

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2144 View page image
Neu!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Ähnliche Wörter
դար
թառ
թար
տառ