Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառգիրք Արարատեան բարբառի

Տիգրան Նաւասարդեանց։ Տպարան Մովսէս Վարդանեանցի, Տփխիս, 1903։

Բովանդակութիւն / 136

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
3
5
6
7
7
16
22
27
32
35
37
39
39
45
46
48
51
56
58
65
71
72
76
78
85
86
88
92
94
98
102
105
106
112
115
119
121
125
131
133
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Բառգիրք Արարատեան բարբառի։ Տիգրան Նաւասարդեանց։ Տպարան Մովսէս Վարդանեանցի, Տփխիս, 1903։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։