Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան

Միրա Կարապետյան։ Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան, 2012։

Բովանդակութիւն / 608

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
3
4
4
5
50
62
109
162
206
227
241
247
296
303
304
315
347
360
376
449
453
509
561
584
591
606
606
606
607
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

with the sponsorship of Hovig Chitilian

Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան։ Միրա Կարապետյան։ Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան, 2012։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Յովիկ Շիթիլեանը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։