Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան

Գնէլ Արքեպս. Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 1992։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 2530

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՏՈՐ (Ա-Հ)
1
ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ (Բ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)
3
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
8
Ա
9
Բ
271
Գ
362
Դ
442
Ե
531
Զ
601
Է
643
Ը
649
Թ
668
Ժ
721
Ի
735
Լ
759
Խ
809
Ծ
898
Կ
934
Հ
1094
ՄՈՌՑՈՒԱԾ ԿԱՐԵՒՈՐ ԲԱՌԵՐ
1309
ՆԿԱՏՈՒԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
1311
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ
1313
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐ (Ձ-Ֆ)
1316
ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ (Բ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)
1318
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
1323
Ձ
1324
Ղ
1355
Ճ
1357
Մ
1386
Յ
1583
Ն
1651
Շ
1744
Ո
1830
Չ
1931
Պ
1956
Ջ
2055
Ռ
2082
Ս
2089
Վ
2183
Տ
2243
Ր
2316
Ց
2318
Ւ
2344
Փ
2345
Ք
2393
Օ
2448
Ֆ
2484
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ
2487
ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒ ԲԱՌԱՐԱՆ
2491
ԱՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
2492
ԻԳԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
2501
ԱԶԳԱԿԱՆԱԿԱՆ, ԱՐԵԱՆ, ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՒ ԱՅԼ ԿԱՊԵՐ ՑՈՅՑ ՏՈՒՈՂ ԲԱՌԵՐ
2509
ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
2515
ԴԵՐԱՆՈՒՆՈՒԹԻՒՆ
2517
ԹԱՆԿԱԳԻՆ ՔԱՐԵՐՈՒ ԼԵԶՈՒՆ
2517
ԹԱՆԿԱԳԻՆ ՔԱՐԵՐՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
2517
ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ
2518
ԾԱՆՕԹ ԲԱՂԴԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
2521
ՇՐՋԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
2523
ՏԻՏՂՈՍՆԵՐ, ՄԱԿԴԻՐՆԵՐ ԵՒ ՅԱՐԳԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ
2525
Ա. ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
2525
Բ. ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
2526
Գ. ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱԿԴԻՐՆԵՐ
2527
Դ. ՈՂՋՈՅՆԻ՝ ԲԱՐԵՒԻ ՁԵՒԵՐ
2528
ՁՕՆ
2529
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան։ Գնէլ Արքեպս. Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 1992։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 60 բառարան եւ 1 գիրք։