Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հայերէն Արմատական Բառարան

Հրաչեայ Աճառեան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1926։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 2705

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
«R:xcl:HAB» բառը օրինաւոր բառ մը չէ այս բառարանին համար։
"R:xcl:HAB" is not a valid headword for this dictionary.


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա ՀԱՏՈՐ (Ա-Դ)
2
Հրաչեայ Աճառեանի լուսանկարը
1
Յառաջաբան (1971ի հրատարակութեան)
4
1926ի ապակետիպ հրատարակութեան անուանաթերթը
8
Յառաջաբան (Աճառեանի)
9
Ա. բաժին - Բառագիտութիւն
9
1. Արմատը
9
2. Հոլովման եւ խոնարհման ձեւերը
11
3. Բառի նշանակութիւնը
11
4. Վկայութիւնները
12
5. Ածանցները
13
6. Տարբեր գրչութիւնները
14
ԾԱՆՕԹ. - Օգտագործուած աղբիւրներ
14
Բ. բաժին - Ստուգաբանութիւն
19
Գ. բաժին - Ստուգաբանութեանց պատմութիւնը
23
Դ. բաժին - Գաւառական ձեւեր
28
Ա. Ում ճիւղ
29
Բ. Կը ճիւղ
30
Գ. Ել ճիւղ
32
Ե. բաժին - Հայերէնից փոխառեալ բառեր
33
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
38
Ա. Հին հայ մատենագրութիւն
38
Բ. Նոր մատենագրութիւն (Հայ եւ օտար)
67
Գ. Լեզուներ
71
Դ. Հայերէն գաւառականներ
75
Ե. Այլ համառօտագրութիւններ
77
Ա
78
Բ
377
Գ
500
Դ
614
Բ ՀԱՏՈՐ (Ե-Կ)
706
Ե
708
Զ
780
Է
821
Ը
826
Թ
840
Ժ
925
Ի
940
Լ
961
Խ
1014
Ծ
1140
Կ
1182
Գ ՀԱՏՈՐ (Հ-Չ)
1394
Հ
1396
Ձ
1534
Ղ
1556
Ճ
1566
Մ
1612
Յ
1769
Ն
1809
Շ
1872
Ո
1941
Չ
2015
Դ ՀԱՏՈՐ (Պ-Ֆ)
2030
Պ
2032
Ջ
2147
Ռ
2166
Ս
2179
Վ
2321
Տ
2384
Ր
2472
Ց
2475
Ւ
2496
Փ
2497
Ք
2566
Օ
2635
Ֆ
2651
ՀԱՅԿԱԿԱՆՔ (Armeniaca)
2654
1. ԼԱՌՆԱԿ
2654
2. ԴՂԵԱԿ
2654
3. ՆԱԽԱԴԻՐ
2655
4. ԳԻ, ԳԻՀԻ
2656
5. ՅԱՆԴՈՒԳՆ
2656
6. ԱԼԻՒՐ-ԱԼԵՐ
2657
7. ԳԱՐԵԳԻՆ
2657
8. ԸՄԲՈՍՏ
2658
9. ԳՈՒՍԱՆ
2658
10. ԹՈՒՂԹ
2659
11. ԺՊԻՐՀ
2660
12. ԴԺՊՀԻ
2661
13. ԱԴԻՅԱՄԱՆ
2661
14 (15). ՎՌՆԴԵԼ
2661
15 (16). ՑԱՏԿԵԼ
2662
16 (17). ՅԱՂԹԵԼ
2662
17 (18). ՑԵՌ
2663
18 (19). ՀԻՒԱՆԴ
2663
19 (20). ԿԵՂՏ
2664
20 (21). ԽՈՒԴԱՓԻՐԻՆ
2664
21 (22). ՄԱԼԱՀԻ
2665
22 (23). ՉԻՐ
2665
23 (24). ՄԱԹՈՒԶ
2666
24 (25). ՏԱՔ
2666
26 (27). ՏԻԳՐԱՆ
2667
27 (28). ՎԱԶԳԷՆ
2667
28 (29). ԼԱՒԱՇ
2668
29 (30). ժղ. ԼԵՀՏ ԸԼԼԱԼ
2668
30 (31). ժղ. ՇԻԹԻԼ
2668
31 (32). Ի ԴԷՄՍ ԵՒ Ի ԼԱՏԱՅ
2669
32 (33). ժղ. ԽՌԻԿ ՏԱԼ
2669
33 (34). ՈՒՐՋՈՒ
2670
34 (35). «ԳԱՂՏՆԻՔ ԿԱՆԱՆՑ»
2671
35 (36). Ե՞ՐԲ Լ ԴԱՐՁԱՎ Ղ
2677
36 (38). ՍԵԴԱ
2683
37 (39). ԱՌԱՏԻԿ
2684
38 (40). ԷՋ, ԻՋԱՆԵԼ
2684
39 (41). ԱՐՇԱԼՈՅՍ
2684
40 (42). ԴՈՒՆՉ
2685
41 (43). ԻՄԱ՞Լ
2685
42 (44). ԸՌԸՀԷԼ
2685
43 (45). ՇՄԱԹ
2686
44 (46). ՁԵՂՈՒՆ
2686
45 (47). ՀԱՅԵԶԵՆ
2686
46 (48). ՏՈՌ
2687
47 (50). ԱՀԵԱԿ
2687
48 (51). ԱՌԱՔԻՆԻ
2687
49 (52). ՄԵԾՈՓ, ՕԾՈՓ
2688
50 (53). ԴԱՐՁՅԱԼ «ԳԱՂՏՆԻՔ ԿԱՆԱՆՑ»
2688
51 (54). ԵՐԱՆԻԿ, ԵՐՋԱՆԻԿ
2691
52 (56). ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ՆՊԱՍՏԸ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆԻՆ
2692
53 (57). Ի ՍՄԲԱԿԷՆ ՎԱՐԵԼՈՅ
2694
54 (58). ՔՈՅՐ, ՍԵՌ. ՔԵՌ
2695
55 (59). ՔԵՌԻ
2695
56 (61). ՏԱՐԹ
2696
57 (62). ԹՐՔ. tantun
2697
58 (63). ԹՐՔ. bürüm bürüm
2697
59 (64). ՍՐԻԿԱՅ
2697
60 (65). ԶՈՒՐԿ, ԶՐԿԵԼ
2697
61 (66). ԱՄՈՒՐԻ
2698
62 (67). ՑԼԵՊ
2698
63 (69). ԹՈՅՆ
2699
64 (70). ԱՆՏԱՌ
2700
65 (71). ՀՅ. -ՍՏ ՄԱՍՆԻԿԸ
2700
66 (72). ԽԷՉ
2702
67 (73). ԷՎԵՐԵԿ
2702
68 (74). ԹՐՔ. DANGALAQ
2703
Երեվանի Պետական Համալսարանի Հրատարակած Բառարաններ
2704
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Հայերէն Արմատական Բառարան։ Հրաչեայ Աճառեան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1926։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 60 բառարան եւ 1 գիրք։