Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Անգլերեն-հայերեն բառարան

Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան։ «Հայաստան» հրատարակչություն, Երեւան, 1984։

Բովանդակութիւն / 1144

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

2
3
5
7
12
13
13
14
16
17
70
130
221
292
327
379
420
463
506
517
526
563
611
634
662
750
755
819
966
1033
1053
1071
1106
1106
1110
1111
1120
1134
1144
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Անգլերեն-հայերեն բառարան։ Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան։ «Հայաստան» հրատարակչություն, Երեւան, 1984։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։