Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հայերէն Բացատրական Բառարան

Ստեփան Մալխասեանց։ Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1944-1945։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 2409

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Հատոր Ա (Ա - Ե)
3
Ձօն
5
ԱՌԱՋԱԲԱՆ
6
ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ ԵՒ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
9
ՅՕՐԻՆՈՒԱԾՔ
12
ԲԱՌԱՐԱՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
18
ԲԱՌԱՐԱՆԻ ԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
19
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
22
Ա, ա
24
Բ, բ
324
Գ, գ
424
Դ, դ
503
Ե, ե
570
ՆԿԱՏՈՒԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
632
Հատոր Բ (Զ - Կ)
635
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
637
Զ, զ
639
Է, է
678
Ը, ը
685
Թ, թ
705
Ժ, ժ
768
Ի, ի
782
Լ, լ
812
Խ, խ
859
Ծ, ծ
949
Կ, կ
992
ՄՈՌԱՑՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐՈՒՄ
1146
ՆԿԱՏՈՒԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
1147
Հատոր Գ (Հ - Ո)
1151
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
1153
Հ, հ
1155
Ձ, ձ
1303
Ղ, ղ
1330
Ճ, ճ
1338
Մ, մ
1378
Յ, յ
1529
Ն, ն
1572
Շ, շ
1638
Ո, ո
1699
ՆԿԱՏՈՒԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
1763
Հատոր Դ (Չ - Ֆ)
1767
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
1768
Չ, չ
1770
Պ, պ
1797
Ջ, ջ
1895
Ռ, ռ
1917
Ս, ս
1929
Վ, վ
2048
Տ, տ
2123
Ր, ր
2216
Ց, ց
2217
Ւ, ւ
2239
Փ, փ
2239
Ք, ք
2296
Օ, օ
2361
Ֆ, ֆ
2384
ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ա. - ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐԻ
2395
ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Բ. - ԱՍԱՑՈՒԱԾՔՆԵՐ
2398
1. ՀԱՅԵՐԷՆ ԳՐԱԲԱՐ ԼԵԶՈՒՈՎ
2398
2. ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ
2400
ՆԿԱՏՈՒԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
2408
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Հայերէն Բացատրական Բառարան։ Ստեփան Մալխասեանց։ Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1944-1945։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 60 բառարան եւ 1 գիրք։