Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն

Նորայր Ն. Բիւզանդացի։ Տպարան Ա. Յ. Պօյաճեան, Կոստանդնուպոլիս, 1884։

ԷՋ 732 / 1311

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Տպագիր Էջ 724

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն։ Նորայր Ն. Բիւզանդացի։ Տպարան Ա. Յ. Պօյաճեան, Կոստանդնուպոլիս, 1884։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 128 բառարան եւ 2 գիրք։