Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ

Սուքիաս Սօմալեան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1843։

ԷՋ 13 / 444

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


Տպագիր Ցուցակ 1, Էջ 13

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ։ Սուքիաս Սօմալեան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1843։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։