Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան

Հրաչյա Աճառյանի Անվան Լեզվի Ինստիտուտ։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1969-1980։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 2763

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ (Ա - Ե)
3
ԱՌԱՋԱԲԱՆ
5
ԲԱՌԱՐԱՆԻ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԸ
7
ԲԱՌԱԿԱԶՄԸ
7
ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
7
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
8
ՈՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՌԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԸ ՈՐՈՇՈՂ ՆՇՈՒՄՆԵՐ
8
ԲԱՌԵՐԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ
8
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
9
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
10
Ա
13
Բ
266
Գ
367
Դ
472
Ե
551
ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
614
ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ (Զ - Ծ)
618
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
620
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
621
Զ
624
Է
688
Ը
711
Թ
740
Ժ
882
Ի
917
Լ
990
Խ
1082
Ծ
1227
ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
1338
ՀԱՏՈՐ ԵՐՐՈՐԴ (Կ - Մ)
1345
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1347
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1348
Կ
1351
Հ
1600
Ձ
1753
Ղ
1776
Ճ
1780
Մ
1806
ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
1925
ՀԱՏՈՐ ՉՈՐՐՈՐԴ (Յ - Ֆ)
1929
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1931
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1933
Յ
1935
Ն
1940
Շ
1988
Ո
2030
Չ
2057
Պ
2080
Ջ
2158
Ռ
2178
Ս
2190
Վ
2288
Տ
2364
Ր
2476
Ց
2477
ՈՒ
2504
Փ
2555
Ք
2627
Օ
2694
Ֆ
2745
ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
2763
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան։ Հրաչյա Աճառյանի Անվան Լեզվի Ինստիտուտ։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1969-1980։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 60 բառարան եւ 1 գիրք։