Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան

Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1967։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 685

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Կողքի էջ
3
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
5
1. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐԸ
5
2. ԲԱՌԱՐԱՆԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
6
3. ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
6
4. ԲԱՌԱՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
7
5. ԲԱՌԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՃԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՌԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
8
6. ԲԱՌԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԲԱՌԱՀՈԴՎԱԾԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
9
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԲԱՌԱՑԱՆԿԵՐ
10
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
11
Ա
13
Բ
105
Գ
132
Դ
157
Ե
177
Զ
193
Է
206
Ը
207
Թ
212
Ժ
229
Ի
233
Լ
239
Խ
252
Ծ
280
Կ
293
Հ
349
Ձ
409
Ղ
417
Ճ
418
Մ
431
Յ
475
Ն
476
Շ
496
Ո
513
Չ
523
Պ
530
Ջ
556
Ռ
562
Ս
564
Վ
594
Տ
613
Ր
634
Ց
634
ՈՒ
641
Փ
647
Ք
662
Օ
678
Ֆ
683
ՆԿԱՏՎԱԾ ԿԱՐԵՎՈՐ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
685
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան։ Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1967։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 60 բառարան եւ 1 գիրք։