Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Արդի հայերենի բացատրական բառարան

Էդուարդ Բագրատի Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Երեւան, 1976։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 1642

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՏՈՐ (Ա-Ձ)
3
ԱՌԱՋԱԲԱՆ
5
ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
7
ԲԱՌԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
13
Ա. ԲԱՌԱՑԱՆԿԸ
13
Բ. ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
14
Գ. ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ԲԱՌԱԳԻՏԱԿԱՆ-ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
14
Դ. ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
15
Ե. ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
16
Ա
17
Բ
166
Գ
227
Դ
286
Ե
332
Զ
375
Է
402
Ը
414
Թ
425
Ժ
484
Ի
499
Լ
526
Խ
569
Ծ
635
Կ
681
Հ
803
Ձ
930
ՆԿԱՏՎԱԾ ԿԱՐԵՎՈՐ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
947
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐ (Ղ-Ֆ)
951
Ղ
954
Ճ
956
Մ
973
Յ
1064
Ն
1067
Շ
1116
Ո
1152
Չ
1177
Պ
1191
Ջ
1259
Ռ
1277
Ս
1290
Վ
1373
Տ
1427
Ր
1489
Ց
1490
ՈՒ
1509
Փ
1527
Ք
1568
Օ
1606
Ֆ
1625
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
1635
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1637
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
1638
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1639
ՆԿԱՏՎԱԾ ԿԱՐԵՎՈՐ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
1641
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Արդի հայերենի բացատրական բառարան։ Էդուարդ Բագրատի Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Երեւան, 1976։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 60 բառարան եւ 1 գիրք։