Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն

Մեսրոպ Կ. Գույումճեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Եղբայրք, Պէյրութ, 1981։

ԷՋ 11 / 1424

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝
Տեսնել թուայնացուած էջը

Տպագիր Ցուցակ 1, Էջ 1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն։ Մեսրոպ Կ. Գույումճեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Եղբայրք, Պէյրութ, 1981։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։