Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի

Սիմոն Գաբամաճեան։ Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, Կ. Պօլիս, 1910։

Բովանդակութիւն / 1414

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
3
5
8
9
238
304
359
406
459
489
491
510
543
553
572
600
661
685
764
857
871
873
888
970
1010
1050
1076
1108
1121
1167
1178
1180
1235
1277
1319
1321
1331
1331
1358
1393
1406
1407
1413
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի։ Սիմոն Գաբամաճեան։ Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, Կ. Պօլիս, 1910։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։
Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի, Սիմոն Գաբամաճեան
Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի

Սիմոն Գաբամաճեան։ Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, Կ. Պօլիս, 1910։

Բովանդակութիւն / 1414

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
3
5
8
9
238
304
359
406
459
489
491
510
543
553
572
600
661
685
764
857
871
873
888
970
1010
1050
1076
1108
1121
1167
1178
1180
1235
1277
1319
1321
1331
1331
1358
1393
1406
1407
1413
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի։ Սիմոն Գաբամաճեան։ Տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, Կ. Պօլիս, 1910։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։