Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի

Յովհաննէս Թովմաս Գայայեան։ Տպագրութիւն Գալֆա, Գահիրէ, 1938։

Բովանդակութիւն / 550

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
3
6
7
62
82
100
116
129
141
142
148
162
166
171
181
209
221
266
304
313
314
323
351
364
379
393
407
411
437
442
444
470
488
510
511
517
518
532
544
549
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի։ Յովհաննէս Թովմաս Գայայեան։ Տպագրութիւն Գալֆա, Գահիրէ, 1938։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։
Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի, Յովհաննէս Թովմաս Գայայեան
Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի

Յովհաննէս Թովմաս Գայայեան։ Տպագրութիւն Գալֆա, Գահիրէ, 1938։

Բովանդակութիւն / 550

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
3
6
7
62
82
100
116
129
141
142
148
162
166
171
181
209
221
266
304
313
314
323
351
364
379
393
407
411
437
442
444
470
488
510
511
517
518
532
544
549
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի։ Յովհաննէս Թովմաս Գայայեան։ Տպագրութիւն Գալֆա, Գահիրէ, 1938։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։