Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 560 / 2394

Dictionary:
This page contains 57 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԴՈՒԱՐ...
Տե՛ս Տաւար...
ԴՈՒԱՐԵՆԻԴՈՒԲԴՈՒԲԷԹԴՈՒԲԼԻԿԱՏԴՈՒԳԱ
Տե՛ս Լծաղեղ
ԴՈՒԳՈՒԼ,
ԴՈՒԳՈՒԼԱԿԴՈՒԴԱՅ (դա)ԴՈՒԴԱՅԼԴՈՒԴԱՔ
Տե՛ս Թութակ
ԴՈՒԴԵԼ (եցի)ԴՈՒԴԵԼ դեցիԴՈՒԴԻԴՈՒԴՄԱՅԴՈՒԴՈՒԼ (Մանկական),
ԴՈՒԴՈՒԿ (տաճկերէն düdük)ԴՈՒԴՈՒՄՆ (դման)ԴՈՒԴՈՒՆ ՔՕԼԴՈՒԴՈՒՇԴՈՒԵԼ
Տե՛ս Դվել
ԴՈՒԶ
Տե՛ս Դիւզ
ԴՈՒԶՆԱԲԱՆԴՈՒԶՆԱԲԱՆԱԳՈՅՆ (ույ)ԴՈՒԶՆԱԲԱՆԵԼ (եցի)ԴՈՒԶՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԴՈՒԶՆԱԲԱՐԴՈՒԶՆԱՄԱՆԱԿԵԱՆԴՈՒԶՆԱՔԵԱՅ (քեա) (քէի, կմ քւոյ, քո),
ԴՈՒԶՆԱՔԵԱՆ (քենի, ից)ԴՈՒԷԼ՚ԴՈՒԷՏԴՈՒԺ (ի, ից)ԴՈՒԺԴՈՒԼԴՈՒԼԱԶ
Տե՛ս Դնկլոզ
ԴՈՒԼԴՈՒԼԴՈՒԼԻԿԴՈՒԽՈՒՐԵԼ եցայԴՈՒԽՏԴՈՒԿԱՆԴՈՒԿԵՆԱՐԻՈՍԴՈՒՀԼԱԿԴՈՒՂԱՅ (ղա)ԴՈՒՄԴՈՒՄԴՈՒՄԱԴՈՒՄԱՆԴՈՒՆԴՈՒՆ
Տե՛ս Դաշոյն
ԴՈՒՆԴՈՒՆ
Տե՛ս Դու
ԴՈՒՆԴՈՒՆԱԼ ացի (դնդնալ)ԴՈՒՆԴՈՒՆՈՑԴՈՒՆԴՐ (դնդեր)ԴՈՒՆՈՅ ՀԱՏԻԿ
Տե՛ս Լուբիա
ԴՈՒՆՉ դնչիԴՈՒՇԴՈՒՇՄԱՆԴՈՒՌ դռան կմ դրան, դռնից, դռներGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).