Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 24 / 2394

Dictionary:
This page contains 32 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ա, ա, Այբ գ.Ա էական բայի սահմ. ներկ. եզ. 3-րդ դէմք՝ փխկ. է։Ա՜ միջ.ԱԱԼՈՒՍԱՆ գ.ԱԲԱ յի, ներ գ.ԱԲԱ՛ Տե՛ս Հա՛պաԱԲԱԴ գ.ԱԲԱՆՈՍ Տե՛ս ԵբենոսԱԲԱՍ Տե՛ս Աբբաս, ԱբբայԱԲԱՍԱՆՈՑ գ. ած.ԱԲԱՍԻ սու, սիներ գ.ԱԲԱՍԻԿ գ.ԱԲԱՐ Տե՛ս Ափար, Տե՛ս ԱփիԱԲԱՐԲԻ, ԱԲԱՐԲԻՈՆ Տե՛ս ԿաղանչաննԱԲԱՒՈՐ ած.ԱԲԲԱՀԱՅՐ հօր Տե՛ս ԱբբայԱԲԲԱՅ (բա), յի, աներ գ.ԱԲԲԱՅԱԿԱՆ (բայ-ա) ած.ԱԲԲԱՅԱՐԱՆ գ.ԱԲԲԱՅՈՒԹԻՒՆ գ.ԱԲԲԱՅՈՒՀԻ (բայ-ու), հու, հիներ գ.ԱԲԲԱՆԱ գ.ԱԲԲԱՍ Տե՛ս ԱբբայԱԲԲԱՍՈՒՀԻ Տե՛ս ԱբբայուհիԱԲԵԹ գ.ԱԲԵԹ ած.ԱԲԵԹԱՄԱՆ, ԱԲԵԹԱՐԱՆ գ.ԱԲԵԹԱՍՈՒՆԿ սնկի գ.ԱԲԵԹԵՆԻ նու գ.ԱԲԵՂԱԹԱՂ գ.ԱԲԵՂԱԹՈՂ գ. ած.ԱԲԵՂԱԽՈՏ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).