Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 24 / 2394

Dictionary:
This page contains 32 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ա, ա, Այբ գոյական
Ա էական բայի սահմ. ներկայ եզակի 3-րդ դէմք՝ փոխանակ է։
Ա՜ միջարկութիւն
ԱԱԼՈՒՍԱՆ գոյական
ԱԲԱ յի, ներ գոյական
ԱԲԱ՛ Տե՛ս Հա՛պա
ԱԲԱԴ գոյական
ԱԲԱՆՈՍ Տե՛ս Եբենոս
ԱԲԱՍ Տե՛ս Աբբաս, Աբբայ
ԱԲԱՍԱՆՈՑ գոյական ածական
ԱԲԱՍԻ սու, սիներ գոյական
ԱԲԱՍԻԿ գոյական
ԱԲԱՐ Տե՛ս Ափար, Տե՛ս Ափի
ԱԲԱՐԲԻ, ԱԲԱՐԲԻՈՆ Տե՛ս Կաղանչանն
ԱԲԱՒՈՐ ածական
ԱԲԲԱՀԱՅՐ հօր Տե՛ս Աբբայ
ԱԲԲԱՅ (բա), յի, աներ գոյական
ԱԲԲԱՅԱԿԱՆ (բայ-ա) ածական
ԱԲԲԱՅԱՐԱՆ գոյական
ԱԲԲԱՅՈՒԹԻՒՆ գոյական
ԱԲԲԱՅՈՒՀԻ (բայ-ու), հու, հիներ գոյական
ԱԲԲԱՆԱ գոյական
ԱԲԲԱՍ Տե՛ս Աբբայ
ԱԲԲԱՍՈՒՀԻ Տե՛ս Աբբայուհի
ԱԲԵԹ գոյական
ԱԲԵԹ ածական
ԱԲԵԹԱՄԱՆ, ԱԲԵԹԱՐԱՆ գոյական
ԱԲԵԹԱՍՈՒՆԿ սնկի գոյական
ԱԲԵԹԵՆԻ նու գոյական
ԱԲԵՂԱԹԱՂ գոյական
ԱԲԵՂԱԹՈՂ գոյական ածական
ԱԲԵՂԱԽՈՏ գոյական
Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).