Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2239 / 2394

Dictionary:
This page contains 38 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՑՕՂԻԿՑՕՂՈՒՄՆ ղմանՑՕՂՈՒՆՑՕՂՈՒՆ (ղնոյ կմ ղուան), ղունիՑՕՂՎԵԼ վեցայՑՕՂՎՈՒՑՔ քի, քներՑՕՇՑՕՓԻԱՆՒ (ւ, Ւիւն)ՒԻԱՆԱԼՒԻՒԱՆԴՒԻՒԹՒԻՒԹԱԿԱՆՒԻՒԹԱՆԻՒԹՒԻՒԹԵՂԷՆՒԻՒԹԵՂԻՆԱԶՈՒԱՐԹՒԻՒԾԵԱԼՒԻՒՂԵՆԻ1. ՒԻՒՆ2. ՒԻՒՆ3. ՒԻՒՆ,
ՒԱՆՒԻՒՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՒԻՒՍՒԻՒՍԱՊԱՅԾԱՌՒԻՒՍԱՊՍԱԿՒԻՒՍԵԼՒԻՒՐՒԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐՒՈՎԻՒՒԻՒՔՒՐՈԳՐԵԼ (եցի)Փ (փ, Փիւր)ՓԱԲՆԱԿՓԱԲՆԱԿԱՊԷՍՓԱԳԱՂՓԱԳՈՒՐՓԱԳՐՓԱԳՐՈՍGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).