Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2239 / 2394

Dictionary:
This page contains 40 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՑՕՂԻԿ գ.ՑՕՂՈՒՄՆ ղման գ.ՑՕՂՈՒՆ ած.ՑՕՂՈՒՆ (ղնոյ կմ ղուան), ղունի գ.ՑՕՂՎԵԼ վեցայ չբ. նբ.ՑՕՂՎՈՒՑՔ քի, քներ գ.ՑՕՇ գ.ՑՕՓԻԱՆ ած.Ւ, ւ, Ւիւն գ.ՒԻԱՆԱԼ փխկ. ՀիանալՒԻՒԱՆԴ փխկ. ՀիւանդՒԻՒԹ փխկ. ՀիւթՒԻՒԹԱԿԱՆ փխկ. ՀիւթականՒԻՒԹԱՆԻՒԹ փխկ. ՀիւթանիւթՒԻՒԹԵՂԷՆ փխկ. ՀիւթեղէնՒԻՒԹԵՂԻՆԱԶՈՒԱՐԹ ած.ՒԻՒԾԵԱԼ փխկ. ՀիւծեալՒԻՒՂԵՆԻ փխկ. Իւղենի, ձիթենիՒԻՒՆ գ.ՒԻՒՆ գ.ՒԻՒՆ, ∗ՒԱՆ միջ.ՒԻՒՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ գ.ՒԻՒՍ փխկ. ՀիւսՒԻՒՍԱԿ փխկ. ՀիւսակՒԻՒՍԱՊԱՅԾԱՌ փխկ. ՀիւսապայծառՒԻՒՍԱՊՍԱԿ փխկ. ՀիւսապսակՒԻՒՍԵԼ փխկ. ՀիւսելՒԻՒՍՈՒՄՆ փխկ. ՀիւսումնՒԻՒՐ փխկ. ԻւրՒԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ փխկ. ԻւրաքանչիւրՒՈՎԻՒ փխկ. ՀովիւՒԻՒՔ գ.ՒՐՈԳՐԵԼ (եցի) նբ.Փ, փ, Փիւր գ.ՓԱԲՆԱԿ ած.ՓԱԲՆԱԿԱՊԷՍ մկ.ՓԱԳԱՂ մկ.ՓԱԳՈՒՐ գ.ՓԱԳՐ գ.ՓԱԳՐՈՍ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).