Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1838 / 2394

Dictionary:
This page contains 47 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ած.ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՆԻՍՏ ած.ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՆՈՑ, ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ գ.ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ գ.ՊԱՏՐԻԿ ած. գ.ՊԱՏՐԻԿ գ.ՊԱՏՐԻԿԵԱՆ Տե՛ս ՊատրիկՊԱՏՐԻԿՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՊատրկութիւնՊԱՏՐԻՆՋ Տե՛ս ԹուրինջխոտՊԱՏՐԻՆՋ ՊԱՐՏԷԶԻ գ.ՊԱՏՐԻՉ ած.ՊԱՏՐԻՋԱՆ Տե՛ս ՊատնջանՊԱՏՐԻՍ Տե՛ս ՊատրուսՊԱՏՐԽԱՆ գ.ՊԱՏՐԿԱԼ գ.ՊԱՏՐԿՈՒԹԻՒՆ (պատ-րը) գ.ՊԱՏՐՀԱՆ (տըր) գ.ՊԱՏՐՆՋԱՋՈՒՐ ջրի գ.ՊԱՏՐՈՂԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ գ.ՊԱՏՐՈՂԱԲԱՐ մկ.ՊԱՏՐՈՂԱԿԱՆ ի (աց) ած.ՊԱՏՐՈՂՈՒԹԻՒՆ գ.ՊԱՏՐՈՅԳ (ույ), րուգի (ից կմ աց, կմ ոյ), կմ րոյգի գ.ՊԱՏՐՈՅԿ... Տե՛ս Պատրոյգ...ՊԱՏՐՈՅՍ... Տե՛ս Պատրուս...ՊԱՏՐՈՆ գ.ՊԱՏՐՈՆ Տե՛ս ՓամփուշտՊԱՏՐՈՆՏԱՇ Տե՛ս Փամփշտակալ, ՓամփշտարանՊԱՏՐՈՒԱԿ (տըր), ի (աց) գ.ՊԱՏՐՈՒԱԿԵԼ եցի նբ.ՊԱՏՐՈՒԱԿԻՉ ած.ՊԱՏՐՈՒԱԿՈՒԹԻՒՆ գ.ՊԱՏՐՈՒԳԱԿԱԼ գ.ՊԱՏՐՈՒԳԵԼ եցի նբ.ՊԱՏՐՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս Պատրողութիւն, ՊատրանքՊԱՏՐՈՒԼ՚ Տե՛ս ՊարեկՊԱՏՐՈՒԿ Տե՛ս Պատրոյկ, ՊատրոյգՊԱՏՐՈՒՃ գ.ՊԱՏՐՈՒՃԱԿ (ի, աց) գ.ՊԱՏՐՈՒՄՆ (րման) գ.ՊԱՏՐՈՒՍ գ.ՊԱՏՐՈՒՍԱՑՈՒ ած. գ.ՊԱՏՐՈՒՍԵԼ եցի նբ.ՊԱՏՐՈՒՍԵՆԻ գ.ՊԱՏՐՈՒՍՏ Տե՛ս Պատրուս, ՊատուաստՊԱՏՑԻԿ գ.ՊԱՏՔԱՐ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).