Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1836 / 2394

Dictionary:
This page contains 42 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՊԱՏՈՒՀԱՆԱՊԱՀՊԱՏՈՒՀԱՍ ի (ից)ՊԱՏՈՒՀԱՍԱԳՈՅՆ (ույ)ՊԱՏՈՒՀԱՍԱԼԻՑՊԱՏՈՒՀԱՍԱԿԱՆ (ի, աց)ՊԱՏՈՒՀԱՍԱԿԻՐՊԱՏՈՒՀԱՍԱԿԻՑՊԱՏՈՒՀԱՍԱԿՈԾՊԱՏՈՒՀԱՍԱՊԱՐՏՊԱՏՈՒՀԱՍԱՌԱՔՊԱՏՈՒՀԱՍԵԼ եցիՊԱՏՈՒՀԱՍԻՉ (սչի, աց)ՊԱՏՈՒՀԱՍՈՂԱԿԱՆ1. ՊԱՏՈՒՄ (արմատ Պատմել՚ի)2. ՊԱՏՈՒՄ տման,
ՊԱՏՈՒՄՆ տմանՊԱՏՈՒՈՂԱԿԱՆ (ի, աց)ՊԱՏՈՒՏԱԿՊԱՏՊԱՏՊԱՏՌԵԼ եցիՊԱՏՌԵԼ եցայՊԱՏՌՎԵԼ վեցիՊԱՏՌԵՑՆԵԼ ցուցի, ցո՛ւր (անցողական ձեւ Պատռել՚ի (2), 1 նշանակութիւն)ՊԱՏՌՈՆ
Տե՛ս Պատռօն
ՊԱՏՌՏԱՆ (տըռ)ՊԱՏՌՏԵԼ,
ՊԱՏՌՏՈՐԵԼՊԱՏՌՏՈՒՆՊԱՏՌՏԷ (տըռ)ՊԱՏՌՕՆՊԱՏՍՊԱՐԱՆ (տըս), ի (աց)ՊԱՏՍՊԱՐԱՆԵԼ (եցի)ՊԱՏՍՊԱՐԵԼ եցիՊԱՏՍՊԱՐԵՑՆԵԼ (ցուցի)ՊԱՏՍՊԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, եցո՛)ՊԱՏՍՊԱՐԵԼ (եցայ)ՊԱՏՍՊԱՐՎԵԼ վեցիՊԱՏՍՊԱՐՈՒԹԻՒՆՊԱՏՍՊԱՐՈՒՄՆ րմանՊԱՏՏԱԿՊԱՏՐԱԽԱՌՆՊԱՏՐԱԿԱՆՊԱՏՐԱՆՊԱՏՐԱՆՔ (նաց, յոգնակի), քի, քներ
գոյական
    1. Պատրելը, պատրվելը։
    2. Խաբէական գործ կամ խօսք, որ արտաքուստ ճշմարիտ և հրապուրիչ է երեւում։

    3. Զգայարանքների սխալ, որով մարդ երեւոյթն ընդունում է իբրեւ իրականութիւն։

Derivatives

Phrasal Verbs
Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).