Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1738 / 2394

Dictionary:
This page contains 30 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՈՐՍՕՆՈՐՏՈՒ,
ՈՐԴՈՒՈՐՐԱՆՈՐՑԵԼ (եցի)ՈՐՓԻԼ
Տե՛ս Օրոփել։
ՈՐՔԱՆ (ոյ) (Որ եւ քան՝ քանակ)ՈՐՔԱՆԱԲԱՐՈՐՔԱՆԻ (նւոյ, եաց)
Տե՛ս Որքան։
ՈՐՔԱՆԻՑՍ ԱՆԳԱՄՈՐՔԱՆՈՒԹԻՒՆՈՐՔԱՋՈՒՐ ջրիՈՐՔԻՆ (քեան),
ՈՐՔԻՒՆ (քեան)ՈՐՔԻՆՈՏՈՒՈՒԱՏՏՈՒԴԵՏԵՐՈՆՈՒԶՈՒԶԱՆՈՒԶԵԱՆՈՒԶԵԼ եցի, եցայ,
ՈՒԶԵՆԱԼ եցի, եցայՈՒԶԸՆԿԱՅ (կա)ՈՒԶԸՆԿԱՆՈՒԶՈՂՈՒԶՈՒՄՈՒՐԵՆԱՅՈՒԶՈՒՐՏԱԼ ացիՈՒԶՈՒՈՐՈՒԶՈՒՈՐՈՒԹԻՒՆՈՒԹ ի (ից)ՈՒԹԱԹԵՐԹՈՒԹԱԾԱԼGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).