Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1215 / 2394

Dictionary:
This page contains 41 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՀԱՐԳՈՒՆԱՆԱԼ (ացայ) չբ.ՀԱՐԵԼ եցի նբ.ՀԱՐՎԵԼ վեցի կր. չբ.ՀԱՐԵՄ գ.ՀԱՐԵՄԱԿԱՆ ած.ՀԱՐԵՒԱՆ գ. ած.ՀԱՐԵՒԱՆԱԲԱՐ մկ.ՀԱՐԵՒԱՆԲԱԺԻՆ, +ՀԱՐԵՒԱՆԳԱՒԱԹ գ.ՀԱՐԵՒԱՆՈՒԹԻՒՆ գ.ՀԱՐԵՒԱՆՈՒՀԻ հու, հիք կմ հիներ գ.ՀԱՐԵՒԱՆՑԵԼ (անցի) չբ.ՀԱՐԵՒԱՆՑԻ (հար և անց և ի) ած. մկ.ՀԱՐԵՒԱՆՑԻԿ Տե՛ս ՀարևանցիՀԱՐԵՒԱՆՑՈՒԹԻՒՆ գ.ՀԱՐԵՒԱՆՑՕՐԷՆ մկ.ՀԱՐԵՒՐ Հարիւրի գրութեան հին ձև։ Տե՛ս հարիւրՀԱՐԶԱԿԵԼ եցի նբ.ՀԱՐԶԷ Տե՛ս Հար, ՀարիՀԱՐԷԺ Տե՛ս ԽերևէշՀԱՐԷՆ Տե՛ս ՀերէնՀԱՐԹ ած. մկ. նխդր.ՀԱՐԹԱԲԱՐ մկ.ՀԱՐԹԱԳԱՒԱՌ գ.ՀԱՐԹԱԳԵՏԻՆ Տե՛ս ՀարթավայրՀԱՐԹԱԾԱՒԱԼ ած.ՀԱՐԹԱԿ Տե՛ս Արդուկ, Տե՛ս ՀարթաչափՀԱՐԹԱԿԱՐ գ.ՀԱՐԹԱԿԵԼ Տե՛ս Արդուկել, Տե՛ս ՀարթաչափելՀԱՐԹԱԿՇԻՌ ած.ՀԱՐԹԱՀԱՒԱՍԱՐ Տե՛ս Հարթ, հաւասար, Հարթ'ի տակՀԱՐԹԱՁԱՅՆ ած.ՀԱՐԹԱՁԵՒ ած.ՀԱՐԹԱՁՈՐ գ.ՀԱՐԹԱՅԱՏԱԿ (թա-յա) ած. մկ.ՀԱՐԹԱՅԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ գ.ՀԱՐԹԱՅԱՐՄԱՐ (թա-յար) ած.ՀԱՐԹԱՆԱԼ ացայ չբ.ՀԱՐԹԱՉԱՓ գ.ՀԱՐԹԱՉԱՓԵԼ եցի նբ.ՀԱՐԹԱՉԱՓՈՒԹԻՒՆ գ. Տե՛ս ՀարթաչափումնՀԱՐԹԱՉԱՓՈՒՄՆ ման գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).