Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1155 / 2394

Dictionary:
This page contains 13 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Հ (հ, հոյ կմ հո)ՀԱ՛ՀԱԲ (արաբերէն habb)ՀԱԲԱԲԱՅ
Տե՛ս Հափափայ։
ՀԱԲԱԿ
Տե՛ս Հաւաք։
ՀԱԲԱՅ (բա)ՀԱԲԱՇԻՔ յոգնակի գոյական,
ՀԱԲԷՇՀԱԲԻՒՆ,
ՀԱԲՈՒՆՀԱԲՐԲԱՆ (բըր)ՀԱ՜ԲՐԷ-ԴԷ՜ԲՐԷ (բը, բը)ՀԱԳ (գործ է ածվում սեռական տրական բացառական հոլով հագի, հագից, հագների, հագերի, հագներից, հագերից)ՀԱԳԱԳ ի (աց)ՀԱԳԱԳԱՀՐԱՏGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).