Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1038 / 2394

Dictionary:
This page contains 41 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԿԱՐԳԵՐԷՑ ած. գ.ԿԱՐԳԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՐԳԸՆԿԷՑ ած.ԿԱՐԳԸՆԿԷՑՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՐԳԻՆ Տե՛ս Կարգ՚ի տակԿԱՐԳԻՉ (գչի, աց) ած.ԿԱՐԳՄՈՒՆ Տե՛ս ԿարգուկԿԱՐԳՆՑՈՒ (կար-գըն) ած.ԿԱՐԳՈՒԿ ած.ԿԱՐԳՈՒՄՆ (գման) գ.ԿԱՐԳՈՒՐԱՑ ած.ԿԱՐԳՈՒՐԱՑՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՐԴ գ.ԿԱՐԴԱԼ ացի չ. նբ.ԿԱՐԴԱՄԱՆ գ.ԿԱՐԴԱՄՈՆ գ. Տե՛ս Հիլ, ԱնդրիտակԿԱՐԴԱՆ ած.ԿԱՐԴԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Կարդալ՚իԿԱՐԴԱՑՈՂ Ներկ. դերբ. Կարդալ՚ի, ած. գ.ԿԱՐԴԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ, ∗ԿԱՐԴԱՑՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՐԴԱՑՈՒՄՆ ցման գ.ԿԱՐԴԱՑՈՒՈՐ ած.ԿԱՐԴԻՆ Տե՛ս ՆարդոսԿԱՐԴԻՆԱԼ ած.ԿԱՐԴԻՆԱԼ գ.ԿԱՐԴԻՆԱԼԱԿԱՆ ած.ԿԱՐԴԻՆԱԼՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՐԴԻՆԱՐ Տե՛ս Կարդինալ (2)ԿԱՐԴԻՆԱՐՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ԿարդինալութիւնԿԱՐԴՄՈՒՆՔ, +ԿԱՐԴՈՒՄ, +ԿԱՐԴՈՒՆՔ գ.ԿԱՐԵԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՐԵԼ (կարացի, կարա՛, կարացեալ) նբ. Տե՛ս Կարենալ, ԿարողանալԿԱՐԵԼ եցի նբ.ԿԱՐԵԼ, ԿԱՐԵԼԱՑԻ ած. գ.ԿԱՐԵԼԱԿԱՆ ած.ԿԱՐԵԼԻ (լւոյ, եաց), լիի ած.ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆ գ.ԿԱՐԵԼՉԷՔ Տե՛ս ԿարողչէքԿԱՐԵԿ Տե՛ս Աչքի գարի (5) Տե՛ս ԿլզտրուկԿԱՐԵԿԻՐ Տե՛ս ԿարեկիցԿԱՐԵԿԻՑ կցի ած.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).