Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ա (a)ա՜խ (aKh)
ah ! int.
ա՜յ (ah)
ouf !, ô ! int.
ա՛հ (ah)
ah ! int.
աբբահայր (appahaïr)աբբայ (appa)աբեթ (apét)աբեղայ (apéGha)աբեղայական (apéGhaïagan)ագահ (akah)ագահութիւն (akahoutyoun)ագարակ (akarag)ագարակապան (akaragaban)ագարակապանուհի (akaragabanouhi)ագեվազ (akévaz)ագի (aki)ագոյց (akouyTs)ագուռ (akouR)ագուցել (akouTsél)ագուցիչ (akouTsiTch)ագռաւ (akRav)ագռաւուկ (akRavoug)ագռմէջ (akRméDch)ադամանդ (atamant)ադամանդակուռ (atamantagouR)ազազուն (azazoun)ազատ (azad)ազատագրել (azadakerél)ազատագրում (azadakeroum)ազատական (azadagan)ազատամիտ (azadamid)ազատանի (azadani)ազատել (azadél)ազատիլ (azadil)ազատութիւն (azadoutyoun)ազատում (azadoum)ազատքեղ (azadkéGh)ազգ (azk)ազգաբան (azkapan)ազգագրական (azkakragan)ազգագրութիւն (azkakroutyoun)ազգադաւ (azkatav)ազգական (azkagan)ազգականութիւն (azkaganoutyoun)ազգային (azkayin)ազգայնամոլ (azkaïnamol)ազգայնացնել (azkaïnaTsenél)ազգասէր (azkassér)ազգասիրական (azkassiragan)ազգասիրութիւն (azkassiroutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).