Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 142 / 894

Dictionary:
This page contains 82 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →գրդանքգրեանգրեթէգրելգրելիքգրեխգրեխելգրէգրթահարելգրթիչգրիկգրիչգրիւգրկալիրգրկախառնգրկախառնելգրկախառնութիւնգրկակիցգրկանքգրկաչափգրկաչափութիւնգրկապատգրկատարածգրկելգրճակգրմունջգրոհգրողգրոջիլգրոցգրուածգրուածքգրուանգրուանարարգրուանարարութիւնգրութիւնգրուիլգրուիճգրուինդգրչագիրգրչածայրգրչակգրչակալգրչականգրչակոթգրչահատգրչաման, գրչատուփգրչավրէպգրչափորձգրչաքարգրչողակգրչութիւնգրպանգրպանիկգրտակգրտանակգրտնակգրքակազմգրքապետգրքատունգրքոյկ, գրքոյք, գրքուկգօղոնապահգօշգօշելգօսգօսախտգօսանալգօսացնելգօսացում, գօսութիւնգօտեաց ճանկգօտեգործգօտեկալգօտեկռիւ, գօտեմարտգօտեմարտիկգօտեմարտիլգօտեմարտութիւնգօտեպինդգօտեպնդելգօտեպնդումգօտեւորելգօտիգօտիածուGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).