Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1 / 1400

Dictionary:
This page contains 32 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →A առաջին տառ եւ առաջին ձայնաւոր այբբենարանի։a մասնիկ մը վիճակ յայտնող. asleep, aboard, afoot։a անորոշ յօդ, մը։AI առաջնակարգ։Aam գոյական հոլանտական եւ գերմանական հեղուկի չափ մը։aardvark գոյական գետնախոզ։aardwolf գոյական գետնագայլ։Aaronic ածական ահարոնեան։Aaronite գոյական Ահարոնի հետեւող։Aaron's rod գոյական խռնդատիկ, բաւեղ։ Գալարաձեւ զարդ (բուսաբանականAaron's beard գոյական քօղպոպղակ (բուսաբանականAb գոյական հինգերորդ ամիս հրեաներուն։ab բացասական մասնիկ. absolve, absent։abaca գոյական մանիլեան կանեփ, մանկանեփ։aba, abaya գոյական ապա, հաստ վերարկու։abacinate ներգործական բայ կուրացնել (շիկացած երկաթովabaciscus գոյական գեղադրուագ կղմինտր։abacist գոյական հաշուարար։aback մակբայ դէպի ետ, ետեւը։

PHRASES
taken aback զարմացած, յանկարծակիի եկած։
to take aback շուարեցնել։abactinal ածական անտիբերանեան (կենդանաբանականabaction գոյական արջառագողութիւն։abactor գոյական արջառագող։abaculus գոյական գեղադրուագ կղմինտր՝ փոքր։abacus գոյական աղիւսակ։ Թակաղակ։ Հաշուետախտակ։abaddon գոյական անյատակ գուբ։ Խորտակիչ։ Դժոխք։abaft մակբայ դէպի ետեւ, նաւու խելաց կողմը։abaisance գոյական խոնարհութիւն։abaiser գոյական ոսկրածուխ։abaist ածական շփոթած։abalienate ներգործական բայ ինչք փոխանցել, տարանցել։abalienation գոյական ինչքի փոխանցում։abalone գոյական միապատեան խղունջ մը։Go to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary English-Armenian. Beirut: G. Doniguian & Fils (1981).